Điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2023 của Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp chuyên Hóa tại cơ sở quận 5 cao nhất, với 33,0 điểm. Tiếp đó, lớp chuyên Tiếng Anh (cơ sở quận 5) có điểm chuẩn cao thứ hai với 31,6 điểm, lớp chuyên Toán (cơ sở quận 5) có điểm chuẩn cao thứ ba với 30,7 điểm…

Kỳ thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra trong hai ngày 26 và 27/5 vừa qua. Tại cơ sở 1 (153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM), trường tuyển 350 học sinh, bao gồm 10 lớp chuyên: Toán (2 lớp), Tin học (2 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (1 lớp). Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Các lớp chuyên học tại cơ sở quận 5 sẽ được chú trọng đào tạo kiến thức sâu về môn chuyên, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp với các hoạt động giáo dục STEAM, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong định hướng thành chuyên gia trong một ngành cụ thể liên quan đến môn học.

Tại cơ sở Thủ Đức (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), trường tuyển 245 học sinh. Bao gồm 7 lớp chuyên định hướng lĩnh vực liên ngành (LN): Toán-LN (1 lớp), Vật lý-LN (1 lớp), Hóa học-LN (1 lớp), Sinh học-LN (1 lớp), Tiếng Anh-LN (2 lớp) và Ngữ văn-LN (1 lớp). Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

1 chọi 5 vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Các lớp chuyên Toán-LN, Vật lý-LN, Hóa học-LN, Sinh học-LN, Tiếng Anh-LN và Ngữ văn-LN tại cơ sở Thủ Đức sẽ được chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành với nền tảng môn chuyên trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ và Khoa học xã hội.

Đó là các môn khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, khoa học máy tính, kinh doanh và quản lý, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức một kỳ thi chung cho cả 2 cơ sở với 10 môn thi. 3 môn không chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 7 môn chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Mỗi thi sinh được đăng ký thi tối đa 2 môn chuyên tự chọn. Bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm; Bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận.

Nguồn: Vietnamnet