86 lượt xem Thứ Tư, 30/08/23 8:00 Sáng Nguyễn Hiếu Nghĩa

Sinh viên và xu hướng “ở ghép” thời bão giá

Khó khăn trong việc tìm kiếm, giá thuê và chi phí dịch vụ tăng,… là nhiều lý do khiến một số sinh viên lựa chọn ở ghép, nhất là đầu năm học mới với rất nhiều khoản cần phải lo như hiện tại. Tuy nhiên, nếu không thận trọng trong việc tìm kiếm đối tượng ở ghép, sinh viên cũng có thể đối mặt với nhiều bất cập.

Thẻ tìm kiếm:

Xem thêm: