44 lượt xem Thứ Ba, 07/11/23 9:45 Sáng Nguyễn Võ Xuân Quyên

Bình Dương chi trả đến 50% học phí trường công lập

Mới đây, tỉnh Bình Dương thống nhất dùng ngân sách chi trả một phần học phí (gần 50% học phí) cho học sinh tất cả các cấp học nhằm hỗ trợ cho người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Ngày 6/11, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 19 về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về “Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022 – 2023” đến hết năm học 2023 – 2024.

Theo Nghị quyết này, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên quy định như sau:

Vùng thành, thị từ mầm non đến trung học phổ thông, mức học phí là 300 nghìn đồng/học sinh/tháng. Vùng nông thôn từ mầm non đến trung học sơ sở, mức học phí là 100 nghìn đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp trung học phổ thông là 200 nghìn đồng/học sinh/tháng. Với mức thu này, học phí các cấp, bậc học ở Bình Dương không tăng so với năm học trước.

Học sinh các trường công lập tại Bình Dương sẽ được hỗ trợ phần chênh lệch học phí
Học sinh các trường công lập tại Bình Dương sẽ được hỗ trợ phần chênh lệch học phí

Bình Dương chi trả đến 50% học phí trường công lập

Đáng chú ý, để giảm áp lực chi phí cho người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tỉnh Bình Dương đã thống nhất dùng ngân sách để đóng học phí đến gần 50% cho học sinh các trường công lập tại địa phương.

Cụ thể: Vùng thành, thị, học sinh học trực tiếp ở cấp mầm non trường đạt chuẩn quốc gia chỉ đóng học phí 180 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tuyến 135 nghìn đồng). Học sinh trường chưa đạt chuẩn quốc gia chỉ đóng học phí 90 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tiếp) và hơn 67 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tuyến). Học sinh cấp trung học cơ sở chỉ đóng 60 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tiếp) và 45 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tuyến). Học sinh cấp trung học phổ thông chỉ đóng 80 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tiếp) và 60 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tuyến).

Đối với vùng nông thôn, học sinh cấp mầm non chỉ đóng 50 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tiếp), và hơn 37 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tuyến). Học sinh cấp trung học cơ sở đóng 40 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tiếp) và 30 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tuyến). Học sinh cấp trung học phổ thông đóng 60 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tiếp) và 45 nghìn đồng/học sinh/tháng (học trực tuyến).

Xem thêm >> Hưng Yên công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2024

Ngân sách Nhà nước cấp phần chênh lệch giữa mức học phí quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên so với mức học phí thực tế học sinh phải nộp để đảm bảo chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Trung tâm giáo dục thường xuyên, Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thực hiện như chương trình giáo dục phổ thông. Nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.​

Năm học 2023 – 2024, tổng số học sinh, học viên toàn ngành giáo dục Bình Dương khoảng 520.000 em (trong đó khối công lập khoảng 406.000 em). So với năm học 2022 – 2023, Bình Dương tăng thêm khoảng 37.000 học sinh.

Nguồn: Tiền phong

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *