Bộ Giáo dục thí điểm dạy tiếng Nga, Trung Quốc từ lớp 3
 • (Aotrang.com.vn) - Theo lộ trình Đề án ngoại ngữ quốc gia đến năm 2020, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung từ lớp 3 đến lớp 12 vào năm học tới.

   

  Ngày 17/9, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, tại 6 điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Nghệ An.

  Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết Bộ này đã xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung theo chương trình 10 năm và sẽ thí điểm dạy như ngoại ngữ thứ nhất vào năm học 2017.

  Tiếng Nhật cũng nằm trong lộ trình giảng dạy để trở thành ngoại ngữ thứ nhất.

  Năm học 2016-2017, Bộ GD&ĐT đã cho thí điểm dạy tiếng Nhật từ lớp 3 tại 5 trường ở Hà Nội và TP.HCM. Đó là các trường tiểu học Nguyễn Du, tiểu học Khương Thượng, tiểu học Chu Văn An, tiểu học quốc tế Gateway và trường Việt Úc (TP.HCM). Môn này lần lượt nhân rộng trên cả nước, đặc biệt là những địa phương có nguyện vọng và điều kiện triển khai.

  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị triển khai lộ trình Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

  Tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức được thí điểm giảng dạy như ngoại ngữ thứ hai. Năm học này, tiếng Hàn được thí điểm ở lớp 6 và lớp 10 tại một số trường có nguyện vọng ở Hà Nội và TP.HCM.

  Giai đoạn 2017-2025, ngoại ngữ trên sẽ lần lượt được triển khai ở các lớp tiếp theo của cấp THCS và cấp THPT. Sau thí điểm, các trường có đủ điều kiện và nhu cầu có thể tiếp tục duy trì việc dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ thứ hai.

  Tiếng Pháp được đổi mới trong cách dạy, điều chỉnh chương trình song ngữ tiếng Pháp từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông theo hướng tinh giản và hiện đại hóa...

  Tiếng Đức được triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. 

  Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008-2020 trước mắt tập trung nâng cao chất lượng tiếng Anh, song khuyến khích các tỉnh tùy tình hình thực tế để dạy học thêm ngoại ngữ khác.

  Bộ trưởng chú trọng việc mời giáo viên bản ngữ trong quá trình thực hiện đề án. Ông đề nghị các vụ, đặc biệt là Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Đào tạo Nước ngoài của Bộ GD&ĐT tăng cường mở rộng giao lưu, hỗ trợ các địa phương để có giáo viên bản ngữ.

  Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (gọi tắt là Đề án 2020) đã có 7 năm triển khai trên toàn quốc.

  Trong giai đoạn tiếp theo, Đề án 2020 sẽ tiếp tục được đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ nhằm đảm bảo đến năm 2020 đa số học sinh đạt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ khi tốt nghiệp.

  Đến năm 2025, đa số thanh niên Việt Nam, cán bộ công chức, viên chức, nguồn nhân lực có đủ năng lực ngoại ngữ để sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập và làm việc.

   

  Theo ZingNews

  • Tags: