Học tiến sĩ ở Liên Xô cũ

'Giai đoạn 3 làm luận án là khâu khó nhất. Khi có đường hướng nghiên cứu rồi thì phải tập trung giải quyết thật...

Đọc truyện online nhiều thể loại tại Tieuthuyet.VN